Үндэсний үйлдвэрлэл 2023 арга хэмжээнд оролцлооАрга хэмжээд Худалдан авах ажиллагааны хэсгийн мэргэжилтэн Б.Даваадорж, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбилэг, хяналт техник аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын инженер П.Уянга нар 2023 оны 03-р сарын 03-нд Ерөнхийлөгчийн ивээл дор "Эх оронч худалдан  авалт, Үндэсний үйлдвэрлэл 2023" арга хэмжээнд оролцов. Манай компанийн хувьд худалдан авагч буюу захиалагч талыг төлөөлөн оролцож, үндэсний үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнтэй танилцав.