Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд "ДЦС-2"ТӨХК нэгдэж байнаМонгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Шүгэл" ажиллагааг дэмжин Авлигатай тэмцэх газар авлигын эсрэг "НЭГДЬЕ" соён гэгээрүүлэх аяныг улс орон даяар эхлүүллээ. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид эрүүл нийгмийн төлөө хамтдаа НЭГДЬЕ