Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Эрчим хүчний салбарын шагнал олгох журам Журам 97 2016-12-08 Үзэх
2 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Журам 311 2011-01-01 Үзэх
3 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам Журам 212 2014-09-30 Үзэх
4 Үнэлгээний хорооны журам Журам 330 2015-12-10 Үзэх
5 Өмч хамгаалах зөвлөлийн үйл ажиллагааны нийтлэг журам Журам 86 2018-04-03 Үзэх
6 Түүхэн үйл явдал ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам Журам 204 2019-01-01 Үзэх
7 Цахим хуудас худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам Журам 84 2013-04-19 Үзэх
8 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал Журам 58 2018-03-30 Үзэх
9 Монгол улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам Журам 246 2017-01-01 Үзэх
10 Корона вируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам Журам 18 2021-02-22 Үзэх
11 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам Журам 127 2008-01-01 Үзэх
12 Иргэн даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам Журам 30 2015-02-18 Үзэх
13 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам Журам 374 2013-01-01 Үзэх
14 Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам Журам 122 1999-01-01 Үзэх
15 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Журам 311 2011-11-09 Үзэх
16 Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний холболтын журам Журам 290 2018-10-11 Үзэх
17 Эрчим хүчний салбарын шилдэг байгууллага, Ерөнхий инженер, Инженер, Мастер, Ажилтан, бүтээн байгуулалтын ажлыг шалгаруулах түр журам Журам 4194 2019-11-18 Үзэх
18 Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам Журам 5345 2009-02-18 Үзэх